Privacy beleid

Dé Plek | buitenspeelse opvang B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Dé Plek verwerkt persoonsgegevens van jou en jouw/jullie kinderen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
 
Van ouders:
·       Voor- en achternaam.
·       Geslacht.
·       Geboortedatum en -plaats.
·       Geboorteplaats.
·       Burgerservicenummer (BSN).
·       Adresgegevens.
·       Telefoonnummer.
·       E-mailadres.
·       IBAN nummer.
·       Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.
 
Van kinderen:
·       Voor- en achternaam.
·       Geslacht.
·       Geboortedatum en -plaats.
·       Burgerservicenummer (BSN).
·       Adresgegevens.
·       Telefoonnummer.
·       Kind volgsysteem-gegevens.
·       Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dé Plek  verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·       Om ouders en kinderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening.
·       Om ouders te kunnen bellen of e-mailen of anderszins een bericht te sturen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
·       Om ouders te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
·       Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
·       Het afhandelen van betalingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dé Plek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die daarvoor in aanmerking komen. Voor alle persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 2 jaar na het einde van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dé Plek verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Dé Plek  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken
Dé Plek gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Dé Plek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dé Plek ) tussen zit.
 
Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
Dé Plek neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dé Plek  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar welkom@deplek.co.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
 
Indien wij niet aan je verzoek tot het inzien, aanpassen of verwijderen van je persoons-gegeven voldoen heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies

Cookieverklaring
Op deze site maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, hierbij worden de IP-adressen geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
ICTRecht: Cookierecht.nl – alles over cookies en de cookiewet
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Genoeg Fruit bij BSO de Plek

Studiedag of school dicht?
Geen zorgen, wij zijn open

Buitenspelen bij BSO de Plek in Muiderberg

Naast voetbal doen we ook kinderyoga en mindfullness

Iedere dag een gezonde maaltijd, vers fruit en voldoende water, thee of smoothies.

Corry Schnitger
WAT ANDEREN ZEGGEN

"Alle kinderen mogen er zijn en worden gezien!
De pedagogisch medewerkers zijn professioneel, kundig, warm en betrokken. Het voelde gelijk goed en vertrouwd."

Corry Schnitger
Marieke van vollenhoven
WAT ANDEREN ZEGGEN

"De locatie is waanzinnig, waarbij je op verschillende plekken heerlijk kan spelen zowel binnen als buiten."

Noepie Bosman
Inschrijven   →